Usluge

Mi Vam možemo ponuditi slijedeće:

 -Vođenje zakonom propisanog računovodstva u skladu sa MRS i MSFI,

-Porezno savjetovanje

-Vođenje analitike stalnih sredstava i obračun amortizacije,

-Vođenje potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima analitički po komitentima,

-Obračun plata, te poreza i doprinosa na plate i iz plata,

-Obračun poreza na dodatnu vrijednost-PDV

-Vođenje KIF-a i KUF-a i izvoda, i

-Izrada finansijskih izvještaja godišnje prema Međunarodnim standardima. (polugodišnji i godišnji u Vašem slučaju)